Podkarpacka Historia

    "Podkarpacka Historia" to projekt medialny mający na celu popularyzację przeszłości Polski południowo-wschodniej. W jego skład wchodzą: ogólnopolski dwumiesięcznik "Podkarpacka Historia", bezpłatne wydanie specjalne "Z dawnego Rzeszowa" oraz portal www.podkarpackahistoria.pl.

    Dwumiesięcznik "Podkarpacka Historia" ukazuje się od grudnia 2014 roku (pierwszy numer ukazał się z datą styczeń-luty 2015) w książkowym formacie B5 i objętości blisko 150 stron. Dostępny jest w całej Polsce w sieci salonów EMPiK i prenumeracie, zaś na Podkarpaciu m.in. w kioskach i salonikach firmy "Kolporter", sieci księgarni "NOVA", licznych punktach księgarskich, turystycznych i kulturalnych. Pismo jest regularnie czytane przez około 30 tysięcy osób. Opiera się na rozbudowanej publicystyce historycznej. Teksty są podzielone na działy, m.in. "Wydarzyło się", "Historie zapomniane", "Tajemnice przeszłości", "Pitaval", "Sylwetki". Całość wzbogacona jest najpełniejszym kalendarium historycznym i rubrykami ciekawostkowymi. Zespół redakcyjni tworzą uznani dziennikarze, regionaliści, historycy. W "Podkarpackiej Historii" publikują najlepsi publicyści zajmujący się przeszłością Polski południowo-wschodniej.

    "Z dawnego Rzeszowa" to nieregularnie wydawane, aczkolwiek w odstępach mniej więcej miesięcznych bezpłatne wydanie "Podkarpackiej Historii" kolportowane w wielotysięcznym nakładzie w Rzeszowie i okolicach, zarówno w stałych punktach jak i w czasie imprez kulturalnych. Zawiera ciekawostki z przeszłości stolicy Podkarpacia. Ukazuje się w gazetowym formacie A-3, stylizowane jest na pismo z przełomu XIX i XX wieku.

   www.podkarpackahistoria.pl jest największym portalem informacyjno-publicystycznym przedstawiającym przeszłość Polski południowo-wschodniej. W postaci skromnej strony zaistniał w sieci w lipcu 2012 roku, od tego przechodził przeobrażenia, podwyższające jego atrakcyjność i wartość merytoryczną. Znajdują się na nim m.in. liczne teksty publicystyczne, aktualności, galerie zdjęć czy zbiór odnośników do filmów w różny sposób (zarówno w formie dokumentalnej jak i fabularnej)  odnoszących się do szeroko pojętego Podkarpacia.

    "Podkarpacka Historia"  to już nie tylko prasa i portal, ale przede wszystkim rosnące środowisko regionalistów, aktywnie uczestniczących w życiu regionu i działających na rzecz popularyzacji historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego tej części Polski. Jesteśmy patronem i współorganizatorem wielu odbywających się tu imprez i uroczystości, m.in. corocznych Podkarpackich Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu czy też Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego. Patronujemy wielu wydawnictwom książkowym i filmom o tematyce regionalnej. "Podkarpacka Historia" jest obecna w mediach społecznościowych. Na Facebooku funkcjonuje min. grupa dyskusyjna "Podkarpackiej Historii" zrzeszająca około 8,5 tysiąca członków, co czyni jedną z największych tego typu grup na polskim FB. W grudniu 2016 roku rozpoczęliśmy przyznawanie "Lamp Podkarpackiej Historii", symbolizujących rozjaśnianie mroków przeszłości i odwołujących się do naftowych tradycji Podkarpacia.  Jest to jedna z większych imprez tego typu w Polsce południowej. Laureatami "Lamp" są osoby w różny sposób zasłużone dla popularyzacji historii regionu.